Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
zakup samochodu osobowego nowego, ogólnego przeznaczenia wyposażonego w silnik diesel o pojemności skokowej cylindra od 1500 cm KAT do 2000 cm KAT, czterokołowego z napędem na jedną oś - dla potrzeb gminy Chełmiec wraz z zakupieniem przez OferentaPowrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla dostawy o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO
przewidzianego do finansowania ze środków publicznych

Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza „ przetarg nieograniczony”
na
zakup samochodu osobowego nowego, ogólnego przeznaczenia wyposażonego w silnik diesel o pojemności skokowej cylindra od 1500 cm KAT do 2000 cm KAT, czterokołowego z napędem na jedną oś - dla potrzeb gminy Chełmiec wraz z zakupieniem przez Oferenta samochodu stanowiącego własność Gminy Chełmiec o następujących danych : DAEWOO LANOS 1.5, rok produkcji : 1999, nr rejestracyjny : NAX 9200, przebieg wg stanu na dzień 08 września 2003 roku : 122.500 km.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : 60 dni od podpisania umowy.

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan Adam Nowacki – Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2 – pokój nr 12 ( I piętro) codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (0-18) 443-04-61. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój nr 13 (I piętro). Odpłatność za uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia – nie będzie pobierana z uwagi na znikomy koszt jej przygotowania.

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi – postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem
preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert :
- „cena zakupu” 70 pkt,
- „cena sprzedaży” 10 pkt,
- „warunki gwarancji i serwisu” 20 pkt.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2, pokój nr 14 ( I piętro)
do dnia 10 października 2003 roku, do godziny 900

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędzie Gminy Chełmiec – ul. Papieska 2, pokój nr 9, ( parter ) w dniu 10 październik 2003 roku o godzinie 915

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi:
- określone w art.19, ust.1 oraz art.22, ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO Oferentom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.Data publikacji: 2003-09-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 75 621.00
Cena najdrozszej: 112 180.00


Wygrywajacy: AUTO-SERVICE-Zdzisław Czerwiński
Regon: 273468556
Podkarpacka 32
38-401 Krosno
Powiat Krościeński
Wojewodztwo Podkarpackie
Telefon: (0-13)436-22-72
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 75 621.00 w tym VAT 13 636.57
Zadania:

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom