Portal Czwartek - 20 czerwca 2019 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Bankowa obsługa budżetu Gminy RytroPowrót

Urząd Gminy Rytro Regon 490528075, 33-343 Rytro 265 tel (fax) (018)446-90-40 ogłasza przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Rytro.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Zofia Szczepanowicz tel. jw. pok nr 12 w godzinach urzędowania 8.00 - 15.00
Termin zamówienia 5 lat.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %
1. Cena prowadzenia rachunku bankowego 12
2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych
2.1. w rachunku bieżącym 25
2.2.jedniodniowych (nocnych) 15
2.3.weekendowych 15
2.4.miesięcznych 10
2.5.kwartalnych 10
2.6.półrocznych 10
3. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w kwociw 10 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Oczekujemy na złaożenie ofert do dnia 17 lipca 2004 roku do godz. 10-tej w sekretariacie Urzedu Gminy.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lipca 2004 roku w siedzibie zamawiajacego(sala konferencyjna) o godz. 10.30



Wójt Gminy Rytro
Władysław Wnętrzak

Data publikacji: 2004-07-01
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom