Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz"

Termin realizacji: 15 czerwca 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "Warunki do przetargu" - specyfikacja, można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 17 kwietnia 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG Stary Sącz, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda UMiG Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21, tel. 446-02-70 wew. 111, fax. 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-04-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom