Portal Środa - 26 czerwca 2019 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych ogłasza:

przetarg nieograniczony na:

"Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego"

Termin realizacji: 15 lipiec 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" - specyfikacja, można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 16 maja 2003r., do godz. 9.oo

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda tel. 018 446-02-70 wew. 133, fax. 446-02-73

Kryteria oceny ofert:
- cena - 80%
- termin wykonania - 20%


Data publikacji: 2003-05-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom