Portal Piatek - 23 pazdziernika 2020 Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza:

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączmi we wsi Barcice wraz z kolektorem dostyłowym"

Termin realizacji: 30 listopad 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" - specyfikacja. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 18 w terminie do dnia 9 czerwca 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2003r. o godz. 11.oo w siedzibie UMiG pok. nr 10.

Informacje:
Marek Żmuda - UMiG w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 21, tel. (0-18) 446-02-70 wew. 111, fax. (0-18) 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 80%
- termin wykonania 20%


Data publikacji: 2003-05-30
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom