Portal Piatek - 30 pazdziernika 2020 Augustyny, Łukasza, Urbana     "Prawda nie ma Ojczyzny, przeto bywa traktowana jak uprzykrzony włóczęga" - Władysław Reymont
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu targowego przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu targowego przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu"

Termin wykonania: 15 wrzesień 2003r.

Wymagania w stosunku do oferentów określają "warunki do przetargu" specyfikacja. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 21.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz, ul. Batorego 25, pok. nr 18. w terminie do dnia 16 czerwca 2003r. do godz. 9.oo.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie UMiG w Starym Sączu, pok. nr 10.

Informacje: Marek Żmuda tel. (0-18) 446-02-70 wew. 111, fax. (0-18) 446-02-73.

Kryteria oceny ofert:
- cena 100%


Data publikacji: 2003-06-02
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom