Portal Niedziela - 19 maja 2019 Celestyny, Iwony, Piotra      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Przydonica (Dział) - Zbęk nr 290665K (425 m) w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowej (2010-05-20)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-05-06)
Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowych (2010-04-26)
Nadzór inwestorski - boiska w Bartkowej Posadowej (2010-04-12)
DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU (2010-04-12)
DOŻYWIANIE DZIECI W ZESPOLE SZKÓŁ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM I ROŻNOWIE W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2010 ROKU (2010-04-08)
Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego (2010-03-29)
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku (2010-03-26)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-24)
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA (2010-03-05)
Zakup i dostawa skrapiarki do asfaltu z kolektorem spryskowym (listwą) i lancą (2010-03-04)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku (2010-02-09)
Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa (2010-02-12)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg) (2009-12-02)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg) (2009-12-01)
Dostawa betonowych materiałów budowlanych (2009-11-20)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-16)
Remont po powodzi drogi gminnej Przydonica do Peciaka w km 0+000 do km 0+615 (2009-11-17)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (2009-11-04)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (II przetarg) (2009-10-26)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁ (2009-10-02)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (2009-10-05)
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna (II przetarg) (2009-09-18)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Trojanowska do Niemca w km 0+000 do 0+600 (2009-09-28)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Bartkowa - Bujne K 290648 km 0+580 do 1+000 (2009-09-28)
WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU (2009-08-18)
Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 roku (2009-08-21)
MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ JELNA - JELNA DZIAŁY, DZ. EW. NR 97 (2009-08-17)
Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m (2009-06-09)
STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP I (2009-06-02)
MODERNIZACJA CIĄGU DRÓG GMINNYCH LIPIE - SIENNA (2009-05-12)
DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO (2009-04-29)
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009 (2009-04-28)
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI PRZYDONICA - ZBĘK - DO SZCZECINY (DROGA NR 290666K) KM 0+000 DO KM 0+600 (2009-05-05)
PRZEBUDOWA BUDYNKU W GRÓDKU NAD DUNAJCEM NA GABINET REHABILITACYJNY (2009-05-04)
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ (2009-03-12)
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie (2009-02-05)
Odbudowa drogi gminnej Nr K 290843 w Grybowie - dz. nr 2447 obr. 4 Miasta Grybowa, oś. Biała Wyżna - obok posesji P. Święsa (BGiOŚ.341-1/08) (2008-05-15)
I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o Nr ewidencyjnym 198/1 w Obr. 1 położoną przy ul. Kochanowskiego Nr 1 w Grybowie. (2008-05-28)
Odbiór odpadów komunalnych (BGiOŚ.341-6/07). (2007-12-10)
Ogłaszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę: kiosku usytuowanego na placu przy ul. Grunwaldzkiej (RM-SO.0152-133/07). (2007-11-12)
Oferta na dostawę materiałów budowlano-drogowych i usług wykonanych koparką (BGiOŚ.7042-02/07). (2007-09-27)
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi (BGiOŚ.341/5/07) (2007-08-16)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w Grybowie (2007-07-23)
Remont kominów i instalacji odgromowej, stopy fundamentowe pod kosze w Szkole Podstawowej w Kadczy (2007-06-15)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł (BGiOŚ.341-4/07) (2007-05-28)
Przebudowa części poddasza wraz ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku szkoły w Librantowej (2007-06-19)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (2007-05-16)
Wymiana częściowa stolarki okiennej z PCV - 5 szt i drzwi z Aluminium 4 szt. w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (2007-04-23)
Odbudowa dróg i ulic miejskich (BGiOŚ.341/3/07) (2007-04-05)
Wymiana częściowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kiczni (2007-03-30)
Wymiana częściowej stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Szczereżu (2007-03-30)
Otwarty konkurs ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych (RM-SO.0152/30/07). (2007-03-27)
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na oś. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej ... (BGiOŚ.341-2/07) (2007-02-28)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2006-12-20)
Odbiór odpadów komunalnych (BGiOŚ.341-10/06) (2006-12-13)
Wywóz stałych odpadów komunalnych (bytowych) z Gminy Rytro. (2006-12-07)
Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni (OPS.341/2/06). (2006-10-06)
Modernizacja punktu przygotowania i wydawania posiłków wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni (OPS.341/1/06) (2006-09-29)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Grybów (BGiOŚ.341-9/06). (2006-10-02)
Konkurs na realizację zadania "Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach". (2006-10-03)
Dostawa materiałów budowlanych-drogowych wraz z wykonaniem robót ziemnych (BGiOŚ.341-8/06) (2006-09-12)
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 roku. (2006-08-22)
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi z 2006 roku. (2006-08-10)
Dostawa oleju opałowego (2006-08-18)
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej do wsi Żeleźnikowa Mała od Nawojowej (os. Podkamienne) (2006-07-31)
Stabilizacja osuwisk we wsi Żeleźnikowa Wielka - realizacja w ramach II Alokacji środków Projektu "Osłona Przeciwosuwiskowa (2006-07-26)
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej. (2006-07-24)
Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa wyrobów betonowych. (2006-07-24)
Konkurs na realizację zadania "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczną". (2006-07-27)
Zakup wraz z dostawą na miejsce wbudowania na terenie Gminy Nawojowa wyrobów betonowych. (2006-07-05)
Konkurs na realizację zadania "Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o niskich dochodach w ramach zorganizowanych form wypoczynku letniego". (2006-07-10)
Opracowanie projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową na zadanie pn Kanalizacja sanitarna w miejsowości Nawojowa (2006-06-19)
usługa (2006-06-14)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2006-06-09)
konserwacja nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych (2006-06-09)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2006-06-09)
rozbudowa szkoły (2006-06-29)
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej (2006-06-12)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola w Nawojowej (2006-06-12)
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Trzycierzu na stolarkę PCV wraz z dociepleniem budynku (2006-06-05)
Remont drogi gminnej Barnakówka - Horoskówka w miejscowości Nawojowa (2006-06-02)
roboty budowlane (2006-06-05)
Konkurs na realizację zadania "Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych". (2006-06-16)
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu ofertowego dla Hali sportowej przy Gimnazjum im Ks. Józefa Wożniackiego w Rytrze wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem na budowę i nadzorem autorskim (2006-06-05)
Przebudowa placu, boiska sportowego, parkingu i ukształtowanie terenu wraz z modernizacją dojścia do Szkoły Podtsawowej w Bączej Kuninie (2006-06-01)
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej (2006-05-29)
Odbudowa dróg i ulic miejskich (2006-05-24)
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007 (2006-06-14)
Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej (2006-05-10)
Udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 800.000 zł (2006-04-26)
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych (2006-04-24)
Opracowanie dokumentacji projektowej rekultywacji składowiska odpadów w Białej Niżnej (2006-04-06)
wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku etap I (2007-03-30)
Dostawa mebli i sprzętu do Gimnazjum w Tęgoborzy (2006-05-12)
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Nawojowa - os. Podkamienne (2006-03-27)
Wywóz, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (2006-04-07)
Konkurs na realizację zadania "Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin" (2006-03-20)
Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości (2006-03-20)
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa (2006-02-24)
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa (2006-02-22)
Konkurs na realizację zadania "Upowszechnianie i rozwój sportu masowego ..." (2006-02-09)
Konkurs na realizację zadania "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych ..." (2006-02-09)
rokowania na zbycie nieruchomości (2006-01-19)
Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap III - sieci rozdzielcze, grawitacyjne i przyłącza. (2005-12-12)
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grybów położonej w miejscowości Florynka (2005-12-12)
Opróżnianie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych ze szkół, przedszkoli, domów kultury, remiz OSP, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grybów oraz składowiska odpadów komunalnych w Białej Niżnej (2005-11-29)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności 7 i 10 m3 samochodem specjalistycznym tzw. "bramowcem" na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2005-11-29)
zbycie nieruchomości (2005-12-08)
Opracowanie projektu budowlanego wodociągu dla osiedla mieszkaniowego w Białej Niżnej (2005-10-19)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-10-07)
Remont dachu - wymiana pokrycia w budynku socjalnym w Stróżach. (2005-10-03)
Dostawa elementów z granulatu gumowego służącego do wykonania nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Binczarowej. (2005-09-29)
Świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2005-09-30)
Remont drogi powiatowej nr 25319 Stróże-Polna związany z wykonaniem chodnika w miejscowości Polna (2005-09-16)
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowosci Florynka w km.: 29+200 - 30+485 (2005-10-12)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stabilizacji osuwisk w miejscowości Polna, Kąclowa, Ptaszkowa wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia - w 4 egz. (2005-09-12)
DOSTAWA PRZEPUSTÓW, KORYTEK ŚCIEKOWYCH I PŁYT DROGOWYCH (2005-09-08)
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (2005-08-31)
studium wykonalności (2005-08-31)
Remont infrastruktury drogowej; usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe ; remont podbudowy , wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg Gawówka i Karczyska (2005-08-29)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Niżna - Siolkowa, droga koło Barłoga. (2005-08-24)
Roboty termomodernizacyjne. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Florynka (2005-08-19)
zbycie nieruchomości w Mystkowie (2005-09-08)
Sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Chodorowa i Ptaszkowa (2005-08-26)
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości (2005-07-29)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z górną warstwą podbudowy na drogach w miejscowości Polna, Stróże, Siołkowa. (2005-07-29)
Dostawa kontenerów na odpady komunalne (2005-07-26)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Kąclowa (2005-07-25)
Wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Biała Niżna (p.Brzezie), Binczarowa (droga Zawodzie), Chodorowa (droga Zagórze), Siołkowa (droga Zagórze Romanówka). (2005-07-15)
Budynek OSP w Wawrzce - roboty wykończeniowe (2005-07-15)
Prowadzenie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych "Piaski" w Starym Sączu (2005-07-08)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową w miejscowościach: 1).Ptaszkowa; drogi "Bucze","Michalikówka","Lassowa" 2). Stara Wieś; droga "Karczyska". (2005-07-07)
Budowa wieży widokowej na górze Jaworze. (2005-07-08)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna w km 18+246,25-18+497,75. (2005-07-01)
Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Siołkowej (2005-06-29)
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkól Podstawowych na terenie gminy Grybów. (2005-06-30)
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynku mineralnego w Szkol podstawowej i Gimnazjum w miejscowosci Krużlowa Wyżna (2005-06-28)
roboty budowlane (2005-08-03)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. (2005-06-09)
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach – roboty konstrukcyjno-budowlane i teletechniczne (2005-07-15)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjum na terenie Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki. (2005-07-11)
zbycie nieruchomości (2005-06-27)
Przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej w miejscowości Biała Niżna (2005-06-06)
Remont budynku komunalnego w Stróżach (2005-06-03)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Biała Niżna, Cieniawa, Krużlowa Wyżna, Kąclowa, Wyskitna. (2005-06-02)
Remont kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Florynka. (2005-05-30)
Remont drogi gminnej nr 2528029 Wojnarowa – Zabrzeż w ramach usuwania skutków powodzi (2005-05-27)
wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (2005-06-21)
remont po powodzi drogi w Kamionce Małej (2005-05-13)
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap II. (2005-06-20)
nadzór inspektorski (2005-05-09)
sprzedaż i dostwa betonu (2005-05-09)
remonty i modernizacje dróg (2005-05-09)
sprzedaż i dostawa betonu (2005-05-09)
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe - wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Kąclowa, Krużlowa Niżna, Wawrzka, Gródek. (2005-05-09)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA (2005-05-05)
Dostawa żwiru na drogi gminne i wewnętrzne (2005-04-25)
Dostawa żwiru i klińca na drogi gminne (2005-04-15)
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką. (2005-04-18)
zbycie nieruchomości (2005-04-25)
Dostawa sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów. (2005-04-07)
Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Cieniawa w km 147+750 - 149+050. (2005-04-27)
Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan wykończeniowy zamknięty. (2005-04-15)
Dostawa wyrobów betonowych - tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych oraz krat ażurowych żelbetowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Grybów. (2005-02-25)
konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej (2005-03-04)
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Biała Niżna i Kącowa. (2005-02-15)
powyżej 60 000 EURO wywóz odpadów stałych (2005-03-02)
zbycie nieruchomości (2005-02-24)
Przetarg pisemny niograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Grybów (2005-01-31)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2005-01-24)
opracowanie dokumentacji geodezyjnej (2005-01-21)
Odtworzenie funkcji edukacyjnych i przyrodniczych gminnego "Parku Ekologicznego" w Rytrze (2004-12-22)
zbycie nieruchomości (2005-01-10)
roboty budowlane - stolarka okienna (2004-12-20)
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006. (2004-12-14)
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-12-13)
dostawa samochodu pożarniczego (2004-11-25)
wynajem nieruchomości (2004-11-18)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap I. (2004-11-04)
odsnieżanie dróg gminnych (2004-11-04)
dzierzawa nieruchomości (2004-11-10)
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa, km 150+038,25 - 150+100 Cieniawa, km 150+266 - 150+327,50 Ptaszkowa. (2004-10-07)
Przetarg nieograniczony na modernizcję drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rytro - etapII (2004-10-04)
zbycie nieruchomości (2004-09-27)
Odśnieżanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2004-09-30)
Utrzymanie zimowe dróg gminnych w sezonach zimowych 2004/2005, 2005/2005 i 2005/2007 (2004-09-27)
roboty budowlane (2004-09-28)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-10-08)
Remont drogi rolniczej "Pańskie pola" w miejscowości Cieniawa - wykonanie nawierzchni bitumicznej. (2004-09-06)
odbudowa lokalnych dróg gminnych w miejscowości Rytro po powodzi w 2001 roku- etap II (2004-08-26)
Wykonanie remontu kapitalnego pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki oraz sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (2004-08-19)
Budowa asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-08-19)
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL pn.„NOWA WIEŚ k.JAGIEŁKI „ w miejscowości Nowa Wieś (2004-08-19)
Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS (2004-08-16)
Budowę asfaltowego boiska sportowego w miejscowości Polna. (2004-07-29)
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 87 w m.Rytro (2004-07-30)
zbycie nieruchomości (2004-07-19)
Przetarg na samochód (2004-07-15)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Rytro (2004-07-17)
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Kąclowej i Wawrzce. (2004-07-13)
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Stróże" projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach. (2004-07-12)
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie gminy Grybów. (2004-07-12)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze koło "Romanka" w miejscowości Florynka. (2004-07-02)
wykonanie robót remonowo-adaptacyjnych (2004-05-07)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siołkowej. (2004-07-05)
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach. (2004-07-05)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan surowy otwarty (bez stanu zerowego). (2004-07-30)
Usuwanie szkód powodziowych, remont dróg na terenie Gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowych. (2004-05-31)
Dostawę 215 sztuk nowych płyt żelbetowych, drogowych, o wymiarach 300cm x 100 cm x 15cm z betonu klasy B-25 na Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej. (2004-06-14)
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w miejscowości Siołkowa, Stróże, Biała Niżna, Kąclowa - gmina Grybów. (2004-06-14)
opracowanie dokumentacji studni głębinowej (2004-05-25)
Budowa sieci tłoczno-rozdzielczej - wodociąg Siołkowa. (2004-05-14)
Wykonanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, Agronomówki oraz Wiejskiego Domu Kultury w Krużlowej Wyżnej. (2004-05-12)
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie. (2004-05-07)
wykonanie studni głebinowych (2004-05-07)
sprzedaż i dostawa betonu b-30 (2004-05-05)
sprzedaż i dostawa wyrobów betonowych (2004-05-05)
usługi załadunkowo-transportowe (2004-05-05)
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krużlowej Niżnej (2004-04-28)
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika o długości 1285 mb w zdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Florynka. (2004-04-27)
remont po powodzi drogi "Sapałówka" (2004-04-09)
remont drogi "Droga boczna Plebańskie" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Głodówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "koło Królewskiego" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi " Surmówka- Zakówka" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Za Kościół" (2004-04-09)
remont po powodzi drogi "Zalesie" (2004-04-09)
remonty i modernizacje dróg (2004-04-09)
nadzór inspektorski nad remontami dróg (2004-04-09)
Remont dróg na terenie gminy Grybów - wykonanie nawierzchni betonowej. (2004-04-07)
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (2004-03-31)
Budowa sali gimnastycznej we Florynce - stan wykończeniowy. (2004-03-19)
Budowa Kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna. (2004-03-23)
Dostawa żwiru na drogi gminne i wewnętrzne (2004-03-04)
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką. (2004-02-24)
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. (2004-03-01)
Dostawa koryt ściekowych, przepustów drogowych i krat betonowych wielootworowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych. (2004-03-09)
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w Rytrze. (2004-02-25)
zimowe utrzymanie dróg (2004-01-09)
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2004-01-08)
Wywóz stałych odpadów komunalnych z Gminy Rytro (2004-01-05)
zwożenie smieci z przysiółków do których niemożliwy jest dojazd sprzetem specjalistycznym (2003-12-30)
Wywóz nieczystości płynnych gromadzonych w szczelnych zbiornikach z jednostek organizacyjnych gminy. (2003-12-11)
Wywóz kontenerów na odpady komunalne typ KP-7 i KP-10 na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. (2003-12-11)
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Grybów. (2003-12-09)
Dostawa i montaż drewnianej stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w miejscowości Florynka. (2003-12-03)
Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej-Gimnazjum we Florynce. (2003-11-20)
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Siołkowa, Stara Wieś, Cieniawa, Polna - gmina Grybów. (2003-11-13)
dostawa sprzętu komputerowego (2003-11-12)
Odśnieanie dróg gminnych, wewnętrznych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Grybów. (2003-10-31)
zimowe utrzymanie dróg (2003-10-23)
budowa chodnika lewostronnego w miejscowości Kąclowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Krzyżówka, km.62 + 0.31.61 - km 62 + 129.08 (2003-10-22)
Zaproszenie Wójta Gminy Grybów do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów" (2003-10-11)
sprzedaż , dostawa oleju opałowego dla OSP w Niskowej, Zespołu Szkół w Chomranicach (2003-10-09)
Roboty remontowe - Ośrodek Zdrowia Cieniawa (2003-10-06)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2003/2004 w Gminie Rytro (2003-10-16)
Wymiana stolarki okiennej (2003-09-30)
zakup samochodu osobowego nowego, ogólnego przeznaczenia wyposażonego w silnik diesel o pojemności skokowej cylindra od 1500 cm KAT do 2000 cm KAT, czterokołowego z napędem na jedną oś - dla potrzeb gminy Chełmiec wraz z zakupieniem przez Oferenta (2003-10-10)
Budowa chodnika (2003-09-23)
Adaptacja budynku starej szkoły w Gostwicy dla potrzeb warsztatu terapii zajeciowej (2003-09-17)
Wykonanie projektu na kładke pieszo-jezdną w miejscowości Krużlowa (2003-09-19)
budowa sali gimnastycznej (2003-09-30)
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ (2003-09-18)
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek Gminy w miejscowości RYTRO (2003-09-18)
Przetarg na zbycie nieruchomości (2003-08-09)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
nieograniczony (2003-08-26)
Modernizacja drogi gminnej rolniczej (2003-08-26)
Modernizacja drogi rolniczej "Na Kiczerę" w miejscowości Florynka (2003-08-18)
Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Grybów (2003-08-20)
Wykonanie tynków zewnętrznych i obróbek blacharskich - Dom Wiejski w Kąclowej (2003-08-19)
Przetarg nieograniczony na remont dróg dotkniętych klęską żywiołową \ (2003-08-14)
Montaż urządzeń technologicznych i zasilanie n.n w zbiorniku nr.8, oraz uzbrojenie techniologiczne i energetyczne odwiertów studziennych P-11, P-12,P-14, i P-15 a także ogrodzenie studni w miejscowości Siołkowa (2003-08-29)
Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Białej Tarnowskiej - km.69+880 w miejscowości Biała Niżna (2003-08-01)
usługi i roboty budolane (2003-07-25)
Opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów. (2003-07-24)
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 1300 udziałów ZSB "Stolbud-Grybów" (2003-07-21)
Sprzedaż i dostarczenie sprzętu uzbrojenia osobistego strażaka spełniający wymogi bezpieczeństwa dla OSP z terenu Gminy Chełmiec. (2003-07-30)
Wykonanie wodociągu zbiorowego w miejscowości Krużlowa Wyżna - odcinek "TB4","TB6/2". (2003-07-14)
Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze "Podpołudnie" w miejscowości Cieniawa, "Bartykówka" w miejscowości Kąclowa i "Zalesie w miejscowości Stróże. (2003-07-11)
Remont drogi gminnej na os. Cyganowice w Starym Sączu (2003-07-08)
Dostawa 9 sztuk kontenerów na odpady komunalne, typ KP-7 (2003-07-04)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze "Pod Brunarami" w miejscowości Florynka oraz na drodze "Koło Szkoły" w miejscowości Siołkowa. (2003-07-04)
usługi - dokumentacja dla kolektora sanitarnego (2003-07-10)
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowej w miejscowości Biała Niżna, przysiółek "Granice". (2003-06-30)
Budowa okablowania strukturalnego w budynku UMiG w Starym Sączu (2003-07-04)
Remont drogi dotkniętej klęską żywiołową, "Powódź 2001" - nawierzchnia betonowa droga "Na Bańkę" w miejscowości Polna. (2003-06-26)
usługi- udzielenie kredytu na termomodernizację (2003-06-27)
usługi - obsługa bankowa (2003-06-27)
Rozbudowa domu komunalnego w Wawrzce - strop nad częścią istniejącą oraz dach części istniejącej i rozbudowywanej. (2003-06-20)
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan zerowy. (2003-07-01)
Wykonanie elewacji Szkoły w Starej Wsi, Binczarowej i Wawrzce. (2003-06-30)
Świadczenie usług transportowych samochodem dla Gminy Podegrodzie (2003-06-18)
Budowę sali gimnastycznej i przewiązki przy Gimnazjum we Florynce - stan surowy otwarty. (2003-06-18)
Remont dróg dotkniętych klęską żywiołową - "Powódż 2001" - nawierzchnia bitumiczna na drodze WYSKIDZIANKI w Stróżach. (2003-06-16)
Sprzedaż nieruchomości gruntowej (2003-06-09)
Przetarg na sprzedaż udziałów w ZSB Stolbud (2003-06-13)
usługi (2003-06-17)
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego (2003-06-16)
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu targowego przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu (2003-06-16)
usługi (2003-06-13)
Wykonanie przebudowy instalacji c.c w segmencie A Gimnazjum w Starym Sączu (2003-06-20)
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego (2003-06-11)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym (2003-06-09)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz (2003-06-09)
Administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422 (2003-06-18)
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-06-16)
Bankowa Obsługa budżetu gminy (2003-06-10)
Remont piwnic i odwodnienia budynku szkoły podstawowej nr 1 w Ptaszkowej (2003-05-28)
Rozbudowa domu komunalnego w Wawrzce. (2003-05-27)
roboty budowlane (2003-05-22)
roboty budowlane (2003-05-22)
Na administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych nr 422 (2003-05-28)
nadzór inspektorski (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
usługi (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-16)
dostawa betonu (2003-05-16)
dostawa wyrobów betonowych (2003-05-16)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
roboty budowlane (2003-05-15)
przetarg nieograniczony dla robót budowlanych (2003-05-15)
Wykonanie dokumentacji technicznej szaletu miejskiego w Starym Sączu przy ulicy Morawskiego (2003-05-16)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami, we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz (2003-05-15)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym (2003-05-15)
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia: \ (2003-05-14)
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni betonowych. (2003-05-06)
remont dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie usług transpotrowych i robót ziemnych. (2003-06-03)
Dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych i płyt betonowych wielootworowych - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych. (2003-05-22)
Budowę wodociągu zbiorowego w miejscowości Siołkowa wraz z kablem sterującym. (2003-05-19)
Wymianę pokrycia dachu oraz roboty remontowe w budynku Remizy w Binczarowej. (2003-05-05)
Wykonanie robót remontowych w budynku Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu (2003-05-23)
Przebudowa monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku UMiG w Starym Sączu (2003-04-30)
Bankowa Obsługa budżetu gminy (2003-05-09)
Świadczenie usług w zakresie przewozowych. (2003-04-30)
Wykonanie przepustu na drodze gminnej Na Rolę w Klęczanach (2003-05-09)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizavcji ściekowej z przytłączami we wsi Barcice wraz z kolektorem dostyłowym (2003-04-16)
Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej z przyłączami we wsi Przysietnica - gmina Stary Sącz (2003-04-17)
przetarg nieograniczony (2003-04-24)
Wykonanie konserwacji rowów odwadniających drogi i grunty gminne (2003-04-15)
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania \\ (2003-05-06)
świadczenie usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej. (2003-04-03)
Wykonanie sieci oświetleniowej napowietrznej izolowanej - obwód nr 3 w Popowicach (2003-04-25)
Zakup paliw silnikowych dla jednostek OSP i UMiG Stary Sącz (2003-03-31)
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane (2003-04-04)
Wykonanie bieżącej konserwacji ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-03-25)
Przebudowa monitoringu Rynku Starego Sącza oraz wykonanie monitoringu budynku UMiG w Starym Sączu (2003-04-08)
Kompleksowa konserwacja i pielęgnacja zieleni komunalnej i zadrzewień na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-03-24)
Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Urzędzie Gminy w Grybowie. (2003-03-21)
Wymiana więźby dachowej w budynku mieszkalnym ul. Sobieskiego 74 w Starym Sączu dz. ew. nr 2337 (2003-04-03)
wykonanie aydytu (2003-03-26)
Program gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Stary Sącz (2003-03-20)
Zakup paliw silnikowych dla jednostek OSP i UMiG Stary Sącz (2003-03-20)
Remont oraz Montaż znaków drogowych (2003-03-11)
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów użyteczności (2003-03-03)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolektora sanitarnego (2003-03-04)
Wymianę stolarki okiennej drewnianej w Szkole Podstawowej -Gimnazjum w Kąclowej oraz w Szkole Podstawowej w Siołkowej. (2003-02-18)
Prowadzenie cmentarzy komunalnych w Starym Sączu (2003-02-24)
Wykonanie prac remontowych w zabytkowym budynku "Dom na Dołkach" (2003-02-27)
Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Polna. (2003-02-13)
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowości Cieniawa. (2003-02-11)
budowę sali gimnastycznej w Krużlowej Wyżnej - stan wykończeniowy. (2003-02-28)
Wywóz nieczystości płynnych z obiektów użytecznoś (2003-01-30)
odbiór odpadów komunalnych (2003-01-24)
wykonanie instalacji sanitarnej (2003-01-23)
Wykonanie poziomego oznakowania dróg i ulic (2003-01-23)
Na wykonanie remontu oznakowania dróg (2003-01-23)
Wykonanie programu gospodarki ściekowej (2003-01-16)
WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH (2002-12-06)
Zrywka drewna iglastego w lesie komun. wsi ŁOSIE (2002-11-29)
Wywóz nieczystości stałych (2002-12-05)


Przetargi z UZP:

budowę nowego oświetlenia ulicznego we wsi Złockie przy drodze powiatowej Nr 25333 Powroźnik-Jastrzębik-Muszyna. (2003-12-11)
opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.(PKWiU: 74.20.5) (2003-12-06)
przebudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych w zakresie stanu surowego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-12-05)
budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Żegiestów etap II. Długość kanalizacji 3462 mb i podłączenie do kanalizacji 68 gospodarstw domowych. (2003-12-03)
opracownie planu przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.(PKWiU: 70.20.5) (2003-11-16)
administrowanie bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu gminnego na terenie wsi Nawojowa wraz z obiektami ujęcia wody i stacji wodociągowej.(PKWiU: 00.00.0) (2003-10-27)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica i 3 Maja w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie drogowym.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej Barcice - Stary Sącz etap III i IV w ul. Węgierskiej i Witosa w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie ulicznym i siecią wodociągową.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 22 Stycznia Bolesława Chrobrego i Barycza w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie drogowym.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzebiku. Wybór wykonawcy projektu nastąpi o procedurę przetargową Banku Światowego - Krajowy Przetarg Konkurencyjny.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-21)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzebiku. Wybór wykonawcy projektu nastąpi o procedurę przetargową Banku Światowego Krajowy Przetarg Konkurencyjny.(PKWiU: 45.21.4) (2003-10-14)
obsługę kotłowni węglowych i dostarczanie ciepła do szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie.(PKWiU: 40.30.1) (2003-09-10)
rozbudowę i remont Ośrodka Zdrowia w Chełmcu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-09-09)
likwidacja i zabezpieczenie przed skutkami powodzi na potoku Łęgówka w miejscowości Piątkowa.(PKWiU: 45.24.1) (2003-09-05)
odbudowa ciągu dróg gminnych: Wola Kurowska - Ubiad w m. Woli Kurowskiej i Woleńska w m. Ubiad.(PKWiU: 45.23.1) (2003-09-05)
odbudowę kładki dla pieszych w ciągu drogi gminnej Maciejowa-Feleczyn w km 0+040 i rzeki Kamienica Nawojowska w km 17+200.(PKWiU: 45.21.2) (2003-09-05)
termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Piwnicznej - ul. Krynicka. (2003-08-21)
budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 971 w Muszynie przy ul. Grunwaldzkiej - Etap II. (2003-08-19)
odbudowę budynków mieszkalnych w osiedlu Romów w Maszkowicach. (2003-08-19)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barcicach - w zakresie: roboty wykończeniowe budowlane instalacyjne wod-kan. c.o. elektryczne.(PKWiU: 45.43.2) (2003-08-12)
wykonanie nawierzchni ścieralnej na drodze dojazdowej w ramach zadania budowa mostu granicznego Leluchów-Ćirć z drogą dojazdową. (2003-07-29)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - roboty wykończeniowe wraz z infrastrukturą zewnętrzną.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-21)
wykonanie prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki mechanicznej drewna wg planów gospodarczych na 2003 rok (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 02.02.1) (2003-07-07)
adaptację pomieszczeń przyziemia na sanitariaty wbudowanie kotłowni olejowej wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przyłączem i montaż zbiornika na fekalia w budynkach Szkoły Podstawowej w Homrzyskach Gmina Nawojowa powiat Nowosądecki.(PKWiU: 45.30.0) (2003-06-25)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiku. (2003-06-24)
dostawa wyposażenia do szkół: Gimnazjum w Chełmcu Szkoła Podstawowa w Chomranicach.(PKWiU: 36.14.1) (2003-06-17)
sprzedaż i dostawa węgla w gatunku I do obiektów szkolnych z terenu Gminy Chełmiec w szacunkowych ilościach : 152 tony do dnia 15 grudnia 2003 r. 151ton do dnia 15 lutego 2004 r.(PKWiU: 10.10.0) (2003-06-17)
zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2003/2004 na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa w łącznej ilości 188 000 litrów na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.(PKWiU: 52.48.3) (2003-06-08)
odbudowę po powodzi dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz (2003-06-05)
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 74.20.5) (2003-05-19)
odbudowę po powodzi dróg gminnych na terenie Gminy Stary Sącz: - droga "Na Platówkę" w Skrudzinie droga "Do Olesia" w Barcicach Dolnych droga "Na Łąki" w Woli Kroguleckiej droga "Na Pagórek" w Łazach Biegonickich droga "Na Wdzary" w Barcicach Górnych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 5).(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-16)
remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w km 63+100 - 63+700 oraz w km 64+820 - 65+080 strona prawa.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-15)
odbudowę drogi gminnej w Złockiem - Etap II. (2003-05-15)
odbudowę po powodzi dróg gminnych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-05-14)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barcicach - w zakresie: dobudowa klatki schodowej wraz z konstrukcją stalową i pokryciem.(PKWiU: 45.25.4) (2003-05-09)
modernizację kotłowni węglowej na opalaną gazem wraz z wykorzystaniem systemu solarnego dla c.w.u. w Klasztorze Sióstr Klarysek. (2003-05-08)
budowę przyczółków mostu na potoku Szczawnik. (2003-05-05)
wykonanie odbudowy przepustu na potoku Srebrnik w ciągu drogi Nawojowa - Gurgulówka w miejscowości Nawojowa w zakresie: (2003-04-28)
budowę kładki pieszojezdnej na potoku Łęgówka w km 2+800 w Librantowej.(PKWiU: 45.21.2) (2003-04-28)
wymianę stolarki okiennej z PCV w szkołach : Klęczany Marcinkowice Chełmiec Świniarsko Trzetrzewina.(PKWiU: 45.42.1) (2003-04-28)
budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barcicach - roboty wykończeniowe w zakresie: dostawa montaż stolarki i ślusarki stan surowy instalacji elektrycznej wodociągowej tynki wewnętrzne podłoża pod posadzki.(PKWiU: 45.42.1) (2003-04-25)
odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi z 2001 r (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.23.1) (2003-04-17)
budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiku. Wybór wykonawcy projektu nastąpi o procedurę przetargową Banku Światowego Krajowy Przetarg Konkurencyjny. (2003-04-09)
budowę kanalizacji ściekowej Barcice-Stary Sącz - etap III i IV w ulicach Węgierskiej i Witosa w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie ulicznym oraz siecią wodociągową.(PKWiU: 45.21.4) (2003-04-09)
budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Krakowskiej w Starym Sączu wraz z przyłączami w pasie ulicznym.(PKWiU: 45.21.4) (2003-04-08)
termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Przedszkola w Łącku oraz adaptację poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy w Łącku.(PKWiU: 45.45.1) (2003-04-07)
budowę mostu w/c drogi gminnej przez rzekę Dunajec w miejscowości Maszkowice (wykonanie płyty żelbetowej dojazdów).(PKWiU: 45.21.2) (2003-04-07)
wykonanie oświetlenia centrum miejscowości Nawojowa wdłuż drogi krajowej.(PKWiU: 45.31.1) (2003-03-27)
odbudowę drogi gminnej Frycowa - potok - Bącza Kunina na odcinku 625 m.b. zgodnie z przedmiarem robót i w zakresie określonym w specyfikacji.(PKWiU: 45.23.1) (2003-03-09)
wykonanie nawierzchni betonowych dróg gminnych i osiedlowych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-03-04)
dobudowę skrzydła dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Łabowej - roboty wykończeniowe.(PKWiU: 45.21.1) (2003-02-28)
budowę składowiska odpadów komunalnych w Andrzejówce etap II. (2003-02-24)
odbudowę systemu odwadniającego w Podegrodziu.(PKWiU: 45.24.1) (2003-02-19)
wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w sali gimnastycznej zapleczu i przewiązce Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej.(PKWiU: 45.42.1) (2003-02-14)
dostawę oleju opałowego dla jednostek gminnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.(PKWiU: 23.20.1) (2003-02-10)
remont dróg gminnych po powodzi z 2001 roku.(PKWiU: 45.23.1) (2003-02-09)
odbudowa po powodzi drogi gminnej Złockie-Kolonia. (2003-01-20)
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze.(PKWiU: 45.21.4) (2003-01-10)
rozbudowę wodociągu wiejskiego Barcice - Cyganowice o odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami na os. Cyganowice w Starym Sączu.(PKWiU: 45.21.41) (2003-01-08)
wykonanie prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna zagospodarowania i ochrony lasu wg planów gospodarczych na 2003r (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 02.02.1) (2002-12-31)
przebudowę żłobu koryta Potoku Czarna Woda w Łącku w obębie Rynku.(PKWiU: 45.24.1) (2002-12-20)
odbudowę systemu odwadniającego w Podegrodziu.(PKWiU: 45.21.4) (2002-12-18)
odbudowę ciągu dróg gminnych: Wężykówka - Dąbrówki w Marcinkowicach.(PKWiU: 45.23.1) (2002-12-12)
odbudowę koryta Potoku Czarna Woda w km. 1+510-1+610 2+650-2+790 w m. Łącko oraz w km. 3+400-3+550 w m. Zagorzyn. (2002-11-29)
sprzedaż dostawę montaż stolarki okiennej PCV.(PKWiU: 45.42.1) (2002-11-21)
termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie. (2002-05-11)
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom